Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Blog

TCJE Publikon Manualin e Dezinformimit

Publikime

TCJE Publikon Manualin e Dezinformimit

Dezinformimi dhe propaganda nuk jane fenomene te reja. Ato kane ekzistuar me shekuj, por ne shekullin e XX-te me perhapjen e mediave qe arrinin nje publik shume te madh dhe me teknologjite e reja, keto dy fenomene u zmadhuan dhe u shendrruan ne arme te rendesishme te politikes se jashtme dhe te brendshme te nje vendi.

“Manual për Dizinformimin” është botimi më i fundit i TCJE i cili paraqet rezultatet më të fundit kërkimore mbi dizinfomimin si dhe këshilla praktike për ta luftuar atë. Ky botim është realizuar me mbështetjen financiare të NATO Public Diplomacy Division.