Blog

‘Siguria Ushqimore: mund të kemi besim në çfarë hamë?’

bigstock-Food-Safety-Word-Cloud-Collage-181436173-1
Trajnime & Evente

‘Siguria Ushqimore: mund të kemi besim në çfarë hamë?’

Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE), me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Shqipëri, po hap një thirrje për gazetarë të rinj në kuadër të projektit “Food Safety Investigation: can we trust what we eat?” (‘Siguria Ushqimore: mund të kemi besim në çfarë hamë?’)

Aplikantët e zgjedhur do mësojnë si të përpilojnë dhe të përgatisin raporte investigative mbi sigurinë ushqimore në Shqipëri nën ekspertizën e gazetarëve me përvojë.

Dërgoni një CV dhe një shkrim origjinal tek info@tcje.org për të dorëzuar aplikimin. Gazetarët e përzgjedhur do të njoftohen përmes email-it deri më 12 shkurt 2019.