Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Elections

Elections

Since its establishment, TCJE has provided independent and detailed coverage of national and local elections in Albania.

Meeting with journalists in Shkodra

Tirana Center for Excellent Journalism (TCJE) organized in Shkodra, in the youth center Arka, on October 7, a meeting

Journalism School of Nato and Security Studies

https://www.youtube.com/watch?v=_kNPWZ2rD7Y

Takim me gazetarë dhe ekspertë në fushën e medias në Tiranë

Në datat 30 dhe 31 Tetor 2020, Qendra e Tiranës për Gazetari Ekselente (TCJE) organizoi një takim me gazetarë dhe ekspertë në fushën e medias në librarinë Tirana Times, si pjesë e projektit me titull ‘’Zhvillimi i mendimit kritik ndaj medias shqiptare’’ financuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Bashkimi Evropian. Gjatë takimit u prezantua botimi ‘’Aftësimi mediatik’’ i përgatitur nga TCJE si pjesë e këtij projekti. Gazetarët prezent në takim dhanë mendimet e tyre mbi botimin informues dhe morrën pjesë në një bashkëbisedim aktiv mbi temën e aftësimit mediatik. Gazetarët dhe ekspertët nga Tirana e vlerësuan me përshtypje shumë të mira takimin.

Takim me studentët e gazetarisë në Tiranë

Në datat 28 dhe 29 Tetor 2020, Qendra e Tiranës për Gazetari Ekselente (TCJE) organizoi një takim me studentë të gazetarisë nga Universiteti i Tiranës në librarinë Tirana Times, si pjesë e projektit me titull ‘’Zhvillimi i mendimit kritik ndaj medias shqiptare’’ financuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Bashkimi Evropian. Gjatë takimit u prezantua botimi ‘’Aftësimi mediatik’’ i përgatitur nga TCJE si pjesë e këtij projekti. Studentët patën plot pyetje dhe kuriozitet ndaj botimit të ri dhe temës së aftësimit mediatik.

Takim me studentë në Korçë

Në datën 16 Tetor 2020, Qendra e Tiranës për Gazetari Ekselente (TCJE) organizoi një takim me studentë të gazetarisë nga Universiteti i Korçës, si pjesë e projektit me titull ‘’Zhvillimi i mendimit kritik ndaj medias shqiptare’’ financuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Bashkimi Evropian. Gjatë takimit u prezantua botimi ‘’Aftësimi mediatik’’ i përgatitur nga TCJE si pjesë e këtij projekti. Studentët patën plot pyetje dhe kuriozitet ndaj botimit të ri dhe temës së aftësimit mediatik. Ky prezantim u mirëprit nga studentet e Korçës. Gjithashtu pati një bashkëbisedim të frytshëm rreth pengesave të medias në Shqipëri dhe zgjidhjeve të mundshme të tyre.

Takim me gazetarë në Korçë

Në datën 16 Tetor 2020, Qendra e Tiranës për Gazetari Ekselente (TCJE) organizoi një takim me gazetarë dhe ekspertë në fushën e medias në qytetin e Korçës, si pjesë e projektit me titull ‘’Zhvillimi i mendimit kritik ndaj medias shqiptare’’ financuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Bashkimi Evropian Gjatë takimit u prezantua botimi ‘’Aftësimi mediatik’’ i përgatitur nga TCJE si pjesë e këtij projekti. Gazetarët prezent në takim dhanë mendimet e tyre mbi botimin informues dhe morrën pjesë në një bashkëbisedim aktiv mbi temën e aftësimit mediatik. Gazetarët e Korçës e vlerësuan me përshtypje shumë të mira takimin.

Call for applications: School of Security and NATO Studies

Are you a journalist or studying to become one? Are you looking to pursue a career in international relations or security studies? If yes, then you can apply to the Online “School of Security and NATO studies” organized by Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE), with the financial support of NATO. The ‘School of Security and NATO studies’ will be held in October-November 2020 and the lectures will be conducted in Albanian. With a growing interest of news about Albania as part of NATO and security issues in general, the School aims to provide the participants with thorough knowledge on topics related to NATO’s history and Albania’s role in it, as well as security challenges Albania is faced with; terrorism and violent extremism in Albania and the region and media’s role in reporting and fighting it. Through ten thematic interactive sessions, the participants will discuss the future of NATO in light of potential security challenges, the return of geopolitics in the Balkans as well as cyber security.   Eligibility Undergraduate students who are enrolled in the 1st semester or higher when applying, Master or PhD students and young graduates from the Journalism Department are eligible to apply. Candidates’ field of studies should have a focus on journalism, international relations and diplomacy or political studies. The applicants should be older than 19 years when applying. A very good command of Albanian is required. English is an asset. How to apply? All interested candidates are requested to apply by filling in this application form. Deadline for applications: October 9th 2020

School of Security and NATO studies

TCJE with the financial support of NATO will organize a ‘’School of Security and NATO studies’’ in October-November 2020.

Aftësimi Mediatik

Nëpërmjet këtij doracaku informues, të rinjtë mund të marrin njohuri mbi aftësimin mediatik, si dhe rëndësinë e tij. Broshura përmban një udhëzues të detajuar që i instrukton të rinjtë hap pas hapi për të përcaktuar vërtetësinë e një lajmi dhe një fjalorth me terma kyç, të ilustruar me shembuj të ndryshëm. Kjo broshurë është prodhuar në kuadrin e projektit “Zhvillimi i mendimit kritik rreth mjedisit mediatik shqiptar” të zbatuar nga Tirana Center for Journalism Excellence, në kuadrin e projektit rajonal “Media për Qytetarët – Qytetarët për Median: Zhvillimi i aftësive dhe kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të përmirësuar Edukimin mbi Median dhe Informacionin në Ballkanin Perëndimor,” të zbatuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Kjo broshurë u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësia e vetme e TCJE dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se reflekton pozicionin e Bashkimit Europian.

Prof. Dr. Gjergj Sinani was the keynote speaker to the second seminar on reporting of religious topics

On Thursday, July 2, TCJE held a second seminar with Albanian journalism students and Prof. Dr. Gjergj Sinani on “Religion and Media”. Prof. Dr. Sinani spoke about the history of religion as well as its philosophical roots, and how they can be applicable to religion reporting in the media today.

Students of journalism attend the TCJE training on “Religion and the Media”

TCJE brought together journalism students in Albania to discuss “Religion and the Media”, in the framework of “Strengthening the capacity of media professionals to reduce the threat of radicalization through the use of reflective journalism.” Students spoke of their own experiences and ideas on the situation of religion reporting in the Albanian media. 

Religion and Media Seminar held in Tirana with Prof. Dr. Përparim Kabo as keynote speaker

On Wednesday, June 10th TCJE held a second seminar with Albanian journalists and keynote speaker Prof. Dr. Përparim Kabo to discuss how religion is currently being reported in the media. Journalists and Prof. Dr. Kabo exchanged ideas and suggestions on the improvement of the current situation.  

Food Safety Investigation: can we trust what we eat?”

Food Safety Investigations: Can we trust what we eat? TCJE is training a group of Albanian journalists to report on food safety issues. (With funding from the U.S. Embassy in Tirana.)

Enabling critical thinking towards the Albanian media landscape

Using the profit accumulator is one such way, and you should understand why it increases your chances of the profits.

Strengthening the capacity of media professionals

The middle part is called the emotional, brain-controlled feeling. The outer part controls logical reasoning.

Elections 2017: Seven things to keep in mind as Albanians head to the polls

They play a role in making operations more seamless, bridging the gap between authorities, consumers and businesses.

Why foreign policy is missing from Albania’s electoral campaign

It is understandable that in a small country like Albania foreign policy is not going to get much attention on the campaign trail.