Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Elections

Elections

Since its establishment, TCJE has provided independent and detailed coverage of national and local elections in Albania.

Të Njohim NATO-n

Historia, Funksioni, Strukturat TCJE (Tirana Center for Journalistic Excellence) botoi librin “Të Njohim NATO-n ” Historia, Funksioni dhe Struktrat e NATO-s, i cili u mundësua me mbështetjen financiare të NATO Public Diplomacy në kuadër të projektit “Të Njohim NATO-n (Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut) “Ky libër ju drejtohet kryesisht të rinjve që duan të marrin informacion të shpejtë dhe të përqëndruar për NATO-n. Njëkohësisht Libri ju shërben gazetarëve dhe personave të interesuar. Siguria në jetën tonë të përditshme është çelësi i mirëqenies sonë. NATO është një aleancë e disa vendeve nga Evropa dhe Amerika e Veriut që siguron një lidhje unike në mes të këtyre dy kontinenteve duke u mundësuar atyre që të konsultohen dhe bashkëpunojnë në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë dhe të kryejnë së bashku operacione shumëkombëshe për administrimin e krizave. Një “vendim i NATO-s” është shprehja e vullnetit kolektiv të 30 vendeve anëtare duke qenë se të gjitha vendimet merren me konsensus. E formuar në vitin 1949 me nënshkrimin e Traktatit të Uashingtonit, NATO ka si qëllim themelor të garantojë lirinë dhe sigurinë e aleatëve nëpërmjet instrumenteve politike dhe ushtarake.

Enhancing Albanian journalists’ capacities to report constructively on women and gender issues in the Albanian media refraining from discrimination, prejudices and respecting the privacy of women”

Tirana Center for Journalism Excellence (TCJE), with the financial support of the Canada Fund for Local Initiatives, is implementing the project “Enhancing Albanian journalists’ capacities to report constructively on women and gender issues in the Albanian media refraining from discrimination, prejudices and respecting the privacy of women”The aim of the project is through pieces of training with journalists and journalism students, and a final publication of Guidelines, to improve how women and gender issues are reported by the Albanian Media. The aim is to eliminate discrimination and prejudice in reporting on women and gender issues in Albanian Media as well as to promote human rights and privacy rights in regard to this issue.

Këndi i BE në Bashkinë Shkodër

Reportazh- nga Klodiana Ndërshtiqaj 11 tetor 2017, Bashkimi Europian-  përfaqësuar nga një delegacion; nisën projektin “Bashkitë për në Europë” si fillim në Bashkinë Lushnje. Jo shumë  gjatë nga kjo datë; në 21 tetor po të këtij viti, Bashkimi Europian hapi dyert dhe për Bashkinë Shkodër. Morëm rrugën për në Shkodër. Qëllimi dihej; të kuptonim më shumë për veprimatrinë e këtij projekti.  Ajo cfarë ne kishim mësuar përmes kërkimit në Google është se po; Shkodra bënte pjesë në këtë projekt dhe se koordinatore për këtë zyrë në Bashkinë Shkodër ishte znj. Joana Mjekaj.Këndi i Europës ndodhej brenda strukturës së bashkisë por pa të orientuar ndonjë tabelë se për ku duhet të shkoje. Por në brendësi syri të conte drejt e tek ky kënd. Një zyrë modeste, e mbushur me postera, broshura, informacione vizive.  Koordinatorja ishte tepër e sjellshme. Personi që qëndronte në krye të kësaj zyre kishte punuar paraprakisht  në strukturën organizative të parashikuar nga Bashkia Shkodër; konkretisht sektori i planifikimit strategjik si sektori përgjegjës për aplikimin dhe menaxhimin e projekteve të Bashkimit Europian.   Detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara në projektin “ Bashkitë për në Europë” dhe VKM 450, datë 26.07.2018 janë vazhdim i punës së sektorit të Planifikimit pranë Bashkisë Shkodër. Sipas Marrëveshjes së Mirëkuptimit për projektin “ Bashkitë për në Europë” e firmosur me 5 Dhjetor 2016 thuhet se Bashkitë e Shqipërisë, ndër to dhe Bashkia Shkodër, do të përzgjedhin koordinatorët e BE-së  mbi bazën e aftësive të kërkuara për këtë pozicion- gjuha angleze, njohuri mbi procesin e integrimit, procedurat etj. Në CV e Joana Mjekaj vihet re se: ka përfunduar studimet BACHELOR në Fakultetin Ekonomik, në degën turizëm. Bashkangjitur arsimimit ajo e plotësonte CV e saj me trajnime të ndryshme si: shkrim i projekteve, trajnim për marketing territorial, etiketim i produkteve dhe rajoneve, marketing i turizimit territorial dhe teknikat e menaxhimit etj. Këshilli i Ministrave me vendim nr. 450, datë 26.07.2018 si dhe Udhëzimit të Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore përcaktuan përgjegjësitë e strukturës së integrimit evropian për bashkërendimin e strukturave administrative dhe përfaqësimin e bashkisë në marrëdhënie me strukturat e qeverisjes qendrore përgjegjëse për integrimin evropian. Qëllimi është realizimi i funksioneve të veta apo të deleguara në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të zbatimit të asistencës së Bashkimit Evropian për këtë proces. Roli i kësaj zyre lidhet drejtpërdrejt me ndikimin që ka vetëqeverisja vendore po në procesin e integrimit evropian. Ky rol i vetëqeverisjes vendore në zbatimin e politikave, në zbatimin e Acqui Communitaire dhe në axhendën e integrimit evropian është shumë i rëndësishëm. Komisioni Evropian e theksoi këtë rol në komunikimin e vitit 2019 për Politikën e Zgjerimit të BE-së: “Roli i autoriteve rajonale dhe vendore duhet të merret parasysh në procesin e harmonizimit me BE-në dhe në zbatimin eventual të rreguallve të BE-së. Duhet  gjetur një ekuilibër i përshtatshëm mes qeverisë qendrore, rajonale dhe asaj vendore që mbështet më së miri zbatimin e reformave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.” Këndi i Europës tashmë është zyra që pret, informon, kordinon dhe drejton këdo që është i interesuar për veprimtarinë e zyrës, programet e BE-së, aktivitetet që zhvillon kjo zyrë etj.  Packa se interesimi ishte i pakët. Disa nga funksionet mbi të cilat operon kjo zyrë lidhen me:– Koordinim i brendshëm për mbledhjen dhe përpunimin e të dhenave, ngritjen e kapaciteve për përthithjen e fondeve nga programet europiane.– Shkëmbim i eksperiancave më të mira.– Një qendër informimi e bashkisë ku publiku të mund të marrë informacion për cështjet, programet e BE-së, etj.– Urë komunikimi ndërmjet komunitetit, bashkive, qeverisë dhe BE-së.– Organizon evente për cështjet e BE-së/ ditët e BE-së , ditët kombëtare të vendeve anëtare etj.– Zbatim projektesh të financuara nga programe të ndryshme të Be-së dhe donatorë të tjerë. Disa nga projektet që janë realizuar nën firmën e BE janë : RECONSTRUCTION OF HANI I HOTIT BORDER CROSSING POINT Project Value: 2 482 230. 60 Euro EU Contribution: 2 482 230. 60 Euro SECTOR REFORM CONTACT FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM Project Value: 28 000 000. 00 Euro EU Contribution: 28 000 000. 00 Euro STRENGTHENING NATIONAL CAPACITY IN NATURE PROTECTION- PREPARATION FOR NATURA 2000 NETWORK Project Value: 4 400 000.00 Euro EU Contribution: 4 400 000.00 Euro MUNICIPALITIES FOR EUROPE Project Value: 799 000.00 Euro EU Contribution: 799 000. 00 Euro RIVER BASIN MANAGEMENT AND TRANSPARENCY Project Value: 265 723. 00 Euro EU Contribution: 265 723. 00 Euro CIVIL SOCIETY IN ACTION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN ALBANIA Project Value: 578 333. 00 Euro EU Contribution: 578 333. 00 Euro Disa projekte që janë ende në zhvillim të punimeve të tyre në Bashkinë Shkodër janë: RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME UNDER THE INSTRUMENT FOR PRE- ACCESSION ASSISTANCE OF THE REPUBLIC OF ALBANIA 2014- 2020 (IPARD II) Project Value: 94 337 255. 00 Euro EU Contribution: 71 000 000. 00 Euro (75%) Project Timeline: 2018- 2023 EU FOR A CLEARER ENVIRONMENT- SUPPORT FOR WASTE WATER TREATMENT Project Value: 126 400 000. 00 Euro EU Contribution: 24 100 000. 00 Euro (19%) Project Timeline: 2020- 2028 NATIONAL RESOURCE CENTRE FOR CIVIL SOCIETY IN ALBANIA Project Value: 526 315. 00 Euro EU Contribution: 526 315. 00 Euro Project Timeline: 2019- 2022 TOURISM- LED MODEL FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME Project Value: 40 000 000. 00 Euro EU Contribution: 40 000 000. 00 Euro Project Timeline: 2018- 2023 INTERVET- “INTERNATIONALIZATION OF VET SYSTEMS IN WESTERN BALKANS” Project Value: 199 820 776. 00 Euro EU Contribution: 199 820 776. 00 Euro Project Timeline: 2019- 2023 Për realizmin e këtyre projekteve përvecse financimit nga Bashkimi Europian (sic shihet dhe në projektet e paraqitura më lart), shpesh kontribuese duhet të jetë dhe bashkia me fondet e siguruara prej saj. Bashkia Shkodër ndër vite ka patur partneritete të sukseshme, që do të thotë finalizime të projekteve në disa bashkëpunime. Partnerët e përhershëm të saj kanë qenë ata që më së shumti kanë ndihmuar dhe bashkinë në realizmin e këtyre projekteve. Për të vendosur partneritetin; strategjia që ndjek bashkia është përdorimi i platformave “partner search” të programeve. Përvec saj dhe […]

Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë

Reportazh- nga Erisa Koxhaj I njejti rrugëtim u ndoq edhe për Bashkinë Kuçovë, dhe strukturën e saj përgjegjëse për integrimin europian. Këndi i BE-së në këtë bashki është formuar në vitin 2018, po atëhere kur hyri në fuqi vendimi për ngritjen e këtyre zyrave që do të shërbenin për bashkërendimin dhe koordinimin e procesit të integrimit evropian. Megjithkëtë, siç u shprehën punonjëset e zyrës, struktura ka ekzistuar që para 2013 për realizimin e projekteve të ndryshme. Madje, dhe disa prej punonjësve janë po të njejtët që kanë punuar në atë strukturë përpara se të formësohej dhe të funksiononte si zyra e integrimit europian, që do të thotë se në bashkinë Kuçovë struktura nuk ka ndryshuar rrënjësisht dhe nuk është riorganizuar me hapjen dhe integrimin e kësaj zyre të re… Në  hyrjen e pasme të godinës së Bashkisë Kuçovë, në derën e parë në të majtë ndodhet Zyra e Integrimit Evropian. Atmosfera miqësore shihet që në fletën e ngjitur në derë ku shkruhet “Drejtoria e zhvillimit strategjik dhe integrimit europian” dhe ngjitur me të  një zemër e vizatuar. Zyra ishte një dhomë e vogël, e mbushur me dokumente e dosje, dhe kishte të vendosura 3 tryeza dhe 3 kompjutera për 4 punonjëset që ishin emëruar aty. Hapësira ishte e ngushtë dhe 3 punonjëset që ndodheshin në zyrë dukeshin sikur ishin rehatuar në rutinën pasive të asaj zyre. Punonjëset u treguan tepër të sjellshme e miqësore dhe të gatshme për të dhënë informacion.   Njësia e Integrimit Europian në bashkinë Kuçovë nuk kishte një drejtues, por 2 prej punonjëseve, Ola Sallo dhe Lori Daja  e prezantuan veten si specialistet që merreshin me koordinimin dhe funksionimin e zyrës. Ndërkohë që në website-in e Këndit të BE-së për Bashkinë Kuçovë  figuron tjetërkush si koordinatore, Enkelejda Peco. Ola Sallo ishte e profilizuar në gjuhën italiane, ndërsa Lori Daja nuk ishte e profilizuar në asnjë gjuhë të huaj, por pozicioni i saj i punës ishte mësuese gjeografie. Në rutinën e tyre punonjëset e zyrës së Këndit të BE-së u shprehën se merren me organizimin e aktiviteteve që planifikohen nga Këndi i BE-së, promovimin e  Këndit  të BE-së nëpër shkolla dhe në rastet kur u vjen ndonjë projekt për zhvillimin e një aktiviteti, gjejnë materiale për të përmbushur projektin. Zhvillimi i këtyre aktiviteteve mundësohet nga financimi që bëjnë donatorët dhe sipas dy specialisteve që merreshin me koordinimin  bashkia nuk kontribuon dhe nuk i financon 100% këto projekte, pra pjesa më e madhe e financimeve vijnë nga donatorët. Por sipas Delegacionit Europe House, duke qenë se zyrat janë pjesë e strukturave të bashkive dhe personeli i tyre është personel i bashkisë, pagat e punonjësve dhe gjithë aktiviteti i tyre mbulohen nga buxheti i Bashkisë, pasi dhe vet aktiviteti i tyre lidhet me bashkinë dhe është në shërbim të saj. Ndërkohë që duhet theksuar se varësia e zyrave të Integrimit Europian është e ndryshme për bashki të ndryshme. Në Bashkinë Kuçovë kjo zyrë është në varësi të Drejtorisë së Projekteve, Integrimit Europian, Koordinimit me Donatorët dhe Turizmit dhe kjo Drejtori ka qenë dhe është në varësi të Kryetarit të Bashkisë. Ndërkohë që për rolin e kësaj zyre si monitoruese dhe vlerësuese për përmbushjen e kritereve dhe të standardeve që rrjedhin nga procesi i integrimit europian dhe zbatimit të asistencës së BE-së, dy koordinatoret nuk ishin fort të informuara. Megjithëse ky rol është i shprehur qartë në vendimin e vitit 2018 për bashkërendimin dhe koordinimin e procesit të integrimit evropian ndërmjet qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore. Punonjëset fillimisht u shprehën se kjo strukturë nuk e kishte atë funksion dhe nuk ishte detyrë e zyrës së integrimit europian matja e kontributit të bashkisë për përmbushjen e kritereve që rrjedhin nga procesi i integrimit, por pasi u konsultuan me njëra-tjetrën dhe u kujtuan për funksionin që  struktura  ka treguan se kjo kishte të bënte me matricën, vlerësimin e performancës. Punonjëset na treguan gjithashtu për aktivitetet promovuese që zhvillohen rreth Këndit të BE-së por megjithatë faktet flasin ndryshe; shumica e qytetarëve nuk kanë asnjë dijeni e informacion për ekzistencën dhe aktivitetet që kjo strukturë ndërmerr. Broshurat promovuese që ftonin qytetarët të vizitonin njësinë e Integrimit Evropian pluhuroseshin sipër tryezës së dy koordinatoreve. Mbetet ende e paqartë nësë kjo ka të bëjë me mosinteresimin nga ana e qytetarëve apo është puna promovuese shkaku që këto struktura, pas 4 vitesh që prej krijimit të  tyre, ende nuk njihen.

Kendet e BE ne Bashkite e Republikes se Shqiperise

nga Ines Stasa Nëpërmjet një Vendimi të Këshillit të Ministrave për “Bashkërendimin dhe koordinimin e procesit të integrimit evropian ndërmjet qeverisjes qëndrore dhe njësive të vetqeverisjes vendore, i datës 26 korrik 2018, është përcaktuar edhe ngritja e këndeve të BE pranë cdo njësie vendore. Shqipëria mban statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, është përfituese e programeve në kuadër të instrumentit të Asistencës së Para-Anëtarësimit, financime të Bashkimit Evropian të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e infrastrukturës, trashëgimisë kulturore, ndërveprimit mes zonave kufitare dhe turizmit. Disa nga funksionet kryesore që Këndet e BE tashmë ushtrojnë në 61 Bashki të vendit që prej vitit 2018 variojnë nga bashkëpunimi dhe mbështetja e strukturave administrative të Bashkive për zbatimin e politikave dhe legjislacionit të investimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian, të bashkëredimi i strukturave të bashkisë për rritjen e kapacitetit përthithës të përdorimit të asistencës së Bashkimit Evropian e deri te informimi në mënyrë periodike e publikut dhe grupeve të tjera të interesit për politikat e BE dhe procesin e integrimit. Në një kërkim modest të websiteve të Këndeve të BE nëpër Bashkitë e Republikës së Shqipërisë vërehet se aktivitetet e tyre përfshijnë një gamë të gjerë dhe grupe të ndryshme interesi. Në faqen kryesore të tyre përfshihet një përmbledhje e informacionit mbi krijimin e këtyre Këndeve dhe aktivitetet në të cilat ato janë përfshirë gjatë gjithë këtyre viteve. Në aktivitetet kryesore që shihen te pjesa më e madhe e Këndeve janë: aktivitete për ditë ndërkombëtare në ndërgjegjësimin për kauza të ndryshme; konkurse fotografie ose pikture; takime me këshillat rinor ; organizime të shkollave verore; takime informuese të të rinjve me strukturat e qeverisjes vendore; sesione informuese mbi programet Erasmus, etj. Në këtë kontekst, shihet se këndet e Bashkimit Evropian janë duke punuar për fuqizimin e rrjetit të tyre mes të rinjve dhe aktorëve kryesorë të qeverisjes lokale dhe koordinimin me qeverisjen qëndrore në rastet e projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian. Në të njëjtën kohë, Këndet e Bashkimit Evropian duhet të jenë të angazhuara për të realizuar takime më të shpeshta me grupe interesi me tema specifike në funksion të zgjerimit të njohurive dhe informacionit në lidhje me proceset integruese në Bashkimin Evropian. Një bashkëpunim më I ngushtë me ekspertë të institucioneve të BE apo të procesit të integrimit do të ndikonte në realizimin e më shumë tryezave trajnuese dhe informuese me target grupe të ndryshme dhe të interesuara në aktivitetin e tyre të përditshëm ekonomik dhe profesional për të njohur më shume dhe për të qënë pjesëmarrës në projekte të BE. Do të ishte me interes të shihnim në një analizë statistikore se sa interes kanë shfaqur komunitetet tona që prej ngritjes së këtyre zyrave në bashkitë e tyre për të marr informacione dhe për tu njohur më nga afër me punën e kësaj njësie. Nga ana tjetër do të ishte me interes të njihnim se cilat do të ishin pikat më me interes të këtyre qytetarëve në njësi të ndryshme administrative në lidhje me Bashkimin Evropian. Në rast se do të jepet vëmendja e duhur për këto njësi -të quajtura Këndi i BE, me shumë gjasa edhe vizibiliteti i tyre do të ishte më i madh dhe me rol më ndikues në komunitetet ku bëjnë pjesë. Përvec mbështetjes së vazhdueshme që Delegacioni I BE në Shqipëri u ka dhënë këtyre njësive, vetë Bashkitë duhet të fillojnë të programojnë në buxhetet e tyre plane aktivitetesh të iniciuara nga Këndi i BE me synimin për të sjellë më pranë komunitetet me vlerat dhe standardet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, këto Kënde duhet të shndërrohen në forumet reale të diskutimit dhe mendimit kritik mbi politika publike që mund të transformojnë komunitetet dhe për të vendosur një sinergji bashkëpunimi mes dy qeverisjeve të nivelit lokal dhe qëndror. Këndet e BE kanë mundësinë për ta shfaqur Bashkimin Evropian si një vlerë demokratike paqeje dhe sigurie, bashkëpunimi mes vendeve me gjuhë, kultura dhe trashëgimi të ndryshme, ku shpesh vendet kanë qenë aleate dhe po aq shpesh edhe kundërshtare në dy Luftra të Mëdha Botërore. Këndet e BE në Bashki duhet të shfaqin më shumë vëmendje ndaj cështjeve të sigurisë në komunitet dhe integrimit të të rinjve në procese vendimmarrëse në qeverisjen lokale. Në të njëjtën kohë, ato duhet të jenë më prezente në rrethet Universitare në Bashkitë e tyre për të krijuar rrjete më të forta bashkëpunimi dhe ndërveprimi të të rinjve për cështje që ndikojnë në jetën e tyre të përditshme. Modele të suksesshme dhe pozitive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian duhet të jenë pjesë e këtyre forumeve me të rinjtë për të ndarë eksperienca dhe për të parë kushtet se si mund të përqasim ato modele me kontekstin ku jetojnë. Në pjesën më të madhe të Bashkive, me përjashtim të Bashkive që konsiderohen më të mëdha në territorin, popullatën dhe buxhetin që ato kanë, Këndet e BE duhet të bëjnë ende përpjekje për të përforcuar njësinë e tyre dhe për t’a cuar BE edhe në kënde dhe zona të thella nëpërmjet iniciativave që do të mund të ndikonin pozitivisht në ato komunitete. Duke qënë se këto njësi të BE pranë Bashkive ndajnë bashkëkoordinimin edhe me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, një tjetër risi e koordinimit mes tyre do të qëndronte në vëmëndjen e shtuar mbi projekt-propozimet në programet e IPA III për të koordinuar prioritetet dhe sfidat e cdo komuniteti dhe për t’i vendosur ato në projekt-propozime potenciale për t’i shndërruar ato komunitete në përfituese të këtyre fondeve dhe në transformimin social-ekonomik të zonave të tyre. Këndet e BE mund të ndihmojnë dhe në trajnimin e të rinjve që dëshirojnë të mësojnë mbi shkrimin dhe zbatimin e projekteve IPA apo projekte të tjera të financuara nga Bashkimi Evropian me qëllim ngritjen e kapaciteteve në nivel vendor dhe rritjen e shanseve për punësim të të rinjve pa u zhvendosur nga zonat ku ata jetojnë. Me largimin e më të madh të të rinjve nga vendi ynë, është rritur edhe më tepër kërkesa për të […]

What happened to European values?

“You have your principles, we have structural funds” – whose words are these? They were uttered by the French president François Hollande in 2017. From his perspective, the “you” referred to the new EU members states from Central and Eastern Europe, whereas the “we” stood for the countries of the so-called Old Europe. Fateful words indeed. It is worth recalling that they were said in the context of the preamble to the Lisbon Treaty and the hundreds of statements made by western politicians about “European values” supposedly defended by the countries of “Old Europe” against the new member states. Hollande’s words have been borne out recently by the war in Ukraine as the leaders of “Old Europe” have shown more concern for their money than for the EU’s founding principles, while the countries of NATO’s eastern flank, aware of what is at stake for Europe, have called for solidarity, justice, common security and genuine care for those in need. Russia’s barbaric aggression against Ukraine threw the practice of implementing “European values” in the EU into sharp relief. Let’s take a closer look at the values in question as they are rarely mentioned by name. The recurrent themes in EU discussions are freedom, democracy, fighting discrimination and combating exclusion. Lately, however, it has been more pressing to curb discrimination of male individuals who want to win at women’s sports events and use female toilets. It was more important to ensure the freedom to talk gibberish about human nature not to discriminate against “any views” as guaranteed by the Charter of Fundamental Rights. The view that there is truth, good and justice or even that there is reality rather than its multiple narratives has often been pigeonholed as “fascism”, in line with communist nomenclature, and considered not worth defending. How do these values look in the light of the recent demonstration of Russian pride on the streets of Berlin? Those Russians who live in Germany, and are thus not subject to Putin’s terror, did not think it right and proper to condemn the crimes committed by the Kremlin. Instead they followed the ideology of “non-discrimination” to defend their imperial pride manifested by the hundreds of people who were raped and horrendously murdered in Bucha, Hostomel and Irpin. Was no one bothered by this? Inspired by Isaiah Berlin, Western Europe seems to take it for granted that freedom should not be used to pursue a higher purpose lest that purpose becomes an obligation and a threat to freedom. Inspired by Friedrich Nietzsche, the sophisticated representatives of the West have positioned themselves in a strange place “beyond good and evil”. It it really so comfortable and safe out there? After all, it is the domicile of wrong-doers and criminals such as Putin and his clique. Who in today’s Europe believes that good, evil, truth and justice really exist and require sacrifice; that there is a price to pay for comfort and freedom; that freedom without responsibility is pointless anarchy? Finally, who in the EU has spoken up for common sense, respect for natural law, truth and justice? Were these not mainly the politicians of Central and Eastern Europe, who have been accused of “fascism” and having links to Putin? Who has provided the most funding to Putin’s Russa? Poland, the Czech Republic, Slovenia? To give the correct answer, we would have to point at people driven by their own financial and political interests for whom European values are so many empty words. I will spare the reader the long list of western politicians. Suffice it to say that when you violate principles with an eye for the main chance, you may lose both your good name and the chance. The dilemma is well-known from European history. It was mentioned by Winston Churchill in his comment about Neville Chamberlain’s efforts to “save peace” on the eve of WW2.  A lot had to change for things to remain the same. The providers of huge funds feeding Putin’s war machine still lecture Poland on the rule of law and pretend to see no difference between the defence against the migrants invading the EU from Belarus and the help offered to Ukrainian refugees.  The text is simultaneously published in the Polish monthly “Wszystko Co Najważniejsze” as part of a project carried out with the Poland’s central bank (Narodowy Bank Polski) and the Institute of National Remembrance.

Si të raportojmë për fenë?- Manual Gazetarie

 Një nga botimet më të rendësishme të Tirana Center for Journalism Excellence, një ndihmese e shkëlqyer për cdo gazetar apo student gazetarie që dëshiron të kuptojë dhe mësojë se si duhet raportuar feja në media, pa bërë gabime në terminologji dhe pa prekur ndjeshmëritë e publikut me raportime të pasakta. Botimi është realizuar me ndihmën financiare të Ambasadës së SHBA në Tiranë. One of the most important publications of Tirana Center for Journalistic Excellence, an excellent help for any journalist or journalism student who wishes to understand and learn how to report religion matters in media, without making mistakes in terminology and without affecting the sensibilities of the public with incorrect report. The publication was made possible with the financial support of the US Embassy in Tirana.

Gazsjellësi TAP arrin një moment historik, duke ofruar një alternativë ndaj gazit rus përmes Shqipërisë

Në kulmin e tensioneve për pushtimin rus të Ukrainës, Gazsjellësi Trans Adriatik, i cili sjell gazin nga Azerbajxhani dhe e kalon përmes Shqipërisë në Itali, ka arritur një moment historik të transmetimit, duke i ofruar Evropës një furnizim alternativ për gazin rus. Kompania me bazë në Zvicër që menaxhon tubacionet njofton se një total prej 10 miliardë metra kub (bcm) gaz natyror nga Azerbajxhani tani ka hyrë në Evropë nëpërmjet tubacionit. Përafërsisht 8.5 bcm janë dorëzuar në Itali. Kryeministri italian Mario Draghi tha në fillim të këtij muaji se Italia dëshiron të dyfishojë sasinë e gazit që merr nga TAP pasi Gadishulli Apenin kërkon të përballojë një prishje të mundshme të plotë në furnizimet me gaz nga Rusia dhe ndërsa vendet perëndimore kërkojnë burime alternative pas pushtimit të Ukrainës. “10 bcm është një moment historik simbolik, por i rëndësishëm. Pak më shumë se një vit pas fillimit të operacioneve tregtare, ne kemi ofruar shërbime transporti efikase, të besueshme dhe të vazhdueshme për dërguesit tanë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në sigurinë energjetike të Evropës dhe diversifikimin e furnizimit. Aktualisht jemi në gjendje të arrijmë kapacitetin e plotë të transportit prej 10 bcm në vit. Për më tepër, ne mund të shtojmë kapacitete të tjera nëpërmjet ankandeve afatshkurtra”, tha Luca Schieppati, drejtor menaxhues i TAP. Marija Savova, drejtuese e njësisë tregtare të TAP tha se dërgimi i pare i 10 bcm gaz në Evropë rrit likuiditetin në tregjet e gazit dhe përforcon rolin e TAP-it si një transportues i besueshëm që mund të kontribuojë ndjeshëm në sigurinë e furnizimit në Evropë. “TAP mund të dyfishojë kapacitetin e tij dhe të zgjerohet, deri në 20 bcm brenda 45-65 muajve, si rezultat i kërkesave që do të pranohen gjatë fazës detyruese të një testi tregu dhe kërkesave të akumuluara që përfundojnë në një rezultat ekonomikisht të qëndrueshëm. Në vijim, kjo fazë e detyrueshme aktualisht është planifikuar për në korrik 2023”, tha Maria Savova. “Megjithatë, TAP mund të përshpejtojë këtë afat kohor dhe të nisë fazën e detyrueshme të testit të tregut gjatë vitit 2022, me kusht që TAP të ketë interes për një fillim më të hershëm në konsultimin publik në vazhdim. Ftojmë të gjitha palët e interesuara të marrin pjesë në testin e tregut në vazhdim.” Një nga investimet e huaja më të mëdha të kryera ndonjëherë në Shqipëri, TAP filloi punën vitin e kaluar. Ai përshkon pjesën jugore të vendit, nga qarku i Korçës deri në bregdetin e Vlorës, përpara se të shkojë nën det në Pulia në Itali. Si seksion evropian i Korridorit Jugor të Gazit, TAP aktualisht transporton rreth 10 bcm/a në disa tregje në Evropë. TAP është gazsjellësi i parë dhe i vetëm që kalon në territorin shqiptar. Ai transporton gaz natyror nga fusha gjigante e Shah Deniz në sektorin e Azerbajxhanit të Detit Kaspik në Evropë. Tubacioni 878 km i gjatë lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek në Kipoi, kalon Greqinë dhe Shqipërinë dhe Detin Adriatik, përpara se të dalë në breg në Italinë Jugore. TAP do të lehtësojë furnizimin me gaz për vendet e Evropës Juglindore nëpërmjet interkonektorëve të mundshëm. Në veçanti, Bullgaria do të jetë në gjendje të mbulojë deri në 33 për qind të kërkesës së saj totale për gaz përmes TAP-it pas përfundimit të Interkoneksionit Greqi- Bullgari (IGB). Daljet e TAP-it në Greqi dhe Shqipëri, së bashku me zbarkimin në Itali, ofrojnë mundësi të shumta për transport të mëtejshëm të gazit nga Azerbajxhani në tregjet më të gjera evropiane. Si pjesë kyçe e Korridorit Jugor të Gazit, TAP-i është strategjikisht dhe ekonomikisht i rëndësishëm për Evropën dhe thelbësor në ofrimin e aksesit të besueshëm në një burim të ri të gazit natyror. TAP luan një rol të rëndësishëm në rritjen e sigurisë energjetike të Evropës, diversifikimin e furnizimit, si dhe objektivat e tij të dekarbonizimit, tha kompania në një njoftim për shtyp. Aksionerët e TAP përfshijnë bp (20 përqind), SOCAR (20 përqind), Snam (20 përqind), Fluxys (19 përqind), Enagás (16 përqind) dhe Axpo (5 përqind).

Analiza: Mbijetimi i “demokalipsit”

nga Andi Balla Rënia demografike ka qenë një problematikë në Shqipëri prej dekadash. Por tani është aq i madh, sa qeveria thjesht nuk mund ta injorojë më. Ndërsa qeveria e mandatit të tretë të kryeministrit socialist Edi Rama merr detyrën, përveç premtimeve të zakonshme për rritje të cilësisë së jetës dhe shërbimeve, programi i ri i qeverisë parashikon rritje të mëdha në të ardhmen në pagat e sektorit publik dhe ndihmën monetare për familjet për të blerë shtëpi- masa që synojnë qartë ta bëjnë vendin më tërheqës për ata që tundohen të kërkojnë mundësi jashtë vendit. Problemi është se edhe në skenarin e pamundur që qeveria t’i përmbushë plotësisht këto premtime, ato nuk do të jenë të mjaftueshme nëse nuk janë pjesë e një strategjie të mirëpërcaktuar dhe shumë më të fortë për të adresuar këtë çështje. Nuk ka zgjidhje të lehta për rënien demografike të Shqipërisë. Në fakt, mund të mos jetë më problem i rregullueshëm, por qeveria mund të bëjë më shumë për të rregulluar politikat për të zbutur goditjen. Kuptimi i rënies së spirales demografike Si fillim, le të jemi të qartë: ky nuk është një problem unik për Shqipërinë. 10 vendet me tkurrje më të shpejtë në botë janë në Evropën Lindore – dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përballen me të njëjtin problem. Arsyet janë gjithashtu të njëjta: migrimi jashtë vendit ku pagat janë më të larta dhe shërbimet publike kombinohen më mirë me një rënie të shpejtë të nivelit të lindjeve. Ashtu si pjesa tjetër e rajonit, të gjitha tendencat tregojnë se Shqipëria do të përjetojë rënie të shpejtë të popullsisë gjatë dekadave të ardhshme. Shkalla e lindjeve për grua në vend në vitin 2018 ra në 1.3, “shkalla më e ulët në histori”. Pandemia i ka bërë gjërat edhe më keq. Për herë të parë në historinë e fundit, në vitin 2020 në Shqipëri kanë vdekur më shumë meshkuj sesa kanë lindur. Politikanët, gazetarët dhe statisticienët shqiptarë nuk janë dakord për shifrat e vështira të njerëzve që largohen nga vendi në çdo vit të caktuar, por askush nuk mund ta mohojë se dhjetëra mijëra po largohen përgjithmonë nga vendi në baza vjetore. Rezultati i kësaj është i qartë. Disa parashikime nga OKB dhe burime të tjera tregojnë se Shqipëria do ta mbyllë këtë shekull me një popullsi prej, në rastin më të keq, 1 milion dhe, në rastin më të mirë, 2 milion. Sot vendi ka 2.7 milionë banorë dhe rreth 4.5 milionë banorë. Diferenca prej 1.8 milion është për shkak të shkallës tashmë rekord të emigracionit për frymë të vendit në 30 vitet e fundit. Një popullsi në rënie të shpejtë sjell probleme të mëdha në rrugë – ekonomikisht dhe socialisht. Zakonisht është pjesa më produktive e popullsisë që largohet – të rinjtë dhe të aftët. Një raport alarmant i shtatorit 2021 nga instituti zyrtar i statistikave të Shqipërisë, INSTAT, tregoi se rreth gjysma e shqiptarëve të arsimuar universitar ishin larguar nga vendi. Si rezultat, ekonomia dhe shoqëria që ata lënë pas përballet me një spirale negative. Ka më pak njerëz për të filluar biznese, më pak njerëz për të mbushur pozicione të kualifikuara dhe më pak taksapagues për të mbajtur në këmbë shtetin dhe sistemin e pensioneve. Për bizneset, të mëdha dhe të vogla, ka më pak klientë për t’u shërbyer, pra më pak kapital. Pse po largohen? Për shumë vite, disa besonin gabimisht se migrimi ishte i mirë në atë që shumë prej atyre që studiojnë dhe punojnë jashtë do të ktheheshin përfundimisht dhe do të kontribuonin në vendin e origjinës. Nuk është kështu, tregon sondazhi i fundit i INSTAT, edhe pse Shqipëria ka numrin më të lartë të studentëve jashtë vendit në krahasim me rajonin. Ka raste sporadike të suksesit të emigrantëve që kthehen, por tendenca e përgjithshme ka qenë që shumica e atyre që largohen nuk kthehen. Dhe mes atyre që kthehen, shumë riemigrojnë për shkak të mungesës së mundësive në Shqipëri, pasi përpjekjet për të gjetur punë të mira ose për të filluar biznese të suksesshme pengohen nga madhësia e tregut, një mjedis i keq biznesi dhe konkurrenca nga ata tashmë në vend. shumë prej të cilëve mund të jenë më pak të kualifikuar, më pak të aftë dhe më pak produktivë – por, më e rëndësishmja, më të lidhur politikisht ose ndryshe. Opozita dhe aktivistët e shoqërisë civile turbullojnë për dështimet e qeverisë dhe ata janë pjesërisht të drejtë. Veprimi ose mosveprimi i qeverisë ka një efekt në shkallën e largimeve. Dështimi për të rritur cilësinë e jetës dhe shërbimet publike mjaftueshëm shpejt luan një rol. Për më tepër, një rënie e përgjithshme në gjendjen e demokracisë ka lënë shumë të rinj të zhgënjyer se mund të kenë një fjalë për të ardhmen e vendit të tyre. Fatkeqësitë natyrore të dyfishta të tërmetit dhe pandemisë kanë tronditur edhe më shumë sistemin. Por faktorët më të mëdhenj shtytës janë mungesa e konkurrencës ekonomike dhe shërbimet më të këqija që vijnë me më pak pasuri ekonomike. Mbi këtë me plagën e korrupsionit dhe zymtësinë e përgjithshme të një shoqërie ballkanike postkomuniste, dhe ju keni një shpikje të pakëndshme. Për sa kohë që dikush mund të hipë në një udhëtim me aeroplan dy-orësh në vende si Gjermania dhe të trefishojë ose katërfishojë fuqinë e tij blerëse duke punuar në të njëjtat orë – dhe të ketë shkolla më të mira për fëmijët e tyre dhe kujdes shëndetësor më të sigurt dhe më të përballueshëm dhe të jetojë sipas një sërë rregullash që nuk zbatohen në mënyrë arbitrare – ikja e njerëzve do të vazhdojë. Hapat te cilat mund te zbusin procesin Pra, çfarë mund të bëjë qeveria socialiste e mandatit të tretë? Ka disa hapa që mund të marrë për të zbutur rënien demografike. Hapi i parë do të ishte përshtatja e politikave për të maksimizuar përfitimet ekonomike në një vend ku fuqia punëtore po tkurret dhe popullsia po plaket. Për një vend si Shqipëria, një lëvizje e mirë do të ishte të përfitonte nga pikat e […]

“Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation- Sixth lesson Dr. Arian Starova

On January 29, Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE) organized with the local journalist and the journalism students the sixth and the last lesson, in the framework of the project: “Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation”. The guest in this lesson was Dr. Arian Starova. He has served as former Minister of Foreign Affairs and former Deputy Minister of Defense. From July 2002, he has also served as President of the Atlantic Council of Albania. The topic of Saturday’s lesson was about the Security in the Eastern Europe. He explained to the students about security as a concept, what can threat a state’s security and which international organization deals with security issues. Dr. Starova along with the students had a discussion about a current topic such as the conflict between Russia and Ukraine. He informed the students how all this conflict started and how this case can be a threat to international security. Another discussion was held about the situation of Serbia and Kosovo and it was discussed with all the participants about what these two situations might have in common.

“Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation- Fifth lesson with the journalist Zylyftar Bregu

Last Saturday, on January 22, Tirana Centre for Journalism Excellence (TCJE) organized the fifth lesson was with local journalist and journalism students in the framework of the project: “Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation”. The guest was professor Zylyftar Bregu. Along with the students, a discussion was held regarding the topics that each student will chose for its own article. The topics are going to be related with the European Integration as a phenomenon. The article must have a critical approach and students were advised to view the 35 negotiating chapters of the European Commission in order to better understand what European Integration is and how they can incorporate this process within their article. The timeline of the research and writing the article is from February until March 2022.

Rënia e aksesit të Shqipërisë ne Bashkimin Evropian po bëhet një normë e re

Tre dekada më parë Shqipëria hodhi prangat e një prej regjimeve staliniste më të mbyllura në Evropën Qendrore Lindore. Ndërsa diktatura komuniste po shkatërrohej, pamjet dramatike të demonstratave të vitit 1991 shfaqin mijëra njerëz të mbledhur në rrugët e Tiranës duke brohoritur “duam që Shqipëria të bëhet si e gjithë Europa”, duke gdhendur lirinë dhe mundësitë ekonomike. Pra, anëtarësimi në BE u bë mantra e re e një kombi të izoluar për gjysmë shekulli nga bota perëndimore. Në këtë aspekt, i gjithë diskursi politik dhe politika publike në Shqipëri u bazua rreth ofertës së saj për anëtarësim në BE. Mes momentit pozitiv të zgjerimit të BE-së me vendet e Lindjes Qendrore, Shqipëria së bashku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor u identifikuan zyrtarisht si një vend kandidat potencial për anëtarësim në BE në samitin e Selanikut në qershor 2003. Kjo shënoi fillimin e rrugës së integrimit të Shqipërisë në BE. Megjithëse mbeti pas vendeve të tjera fqinje për shkak të trazirave politike të viteve ’90 dhe trashëgimisë komuniste, Shqipëria bëri përparim të ngadaltë por të prekshëm në procesin e anëtarësimit në BE gjatë viteve 2000. Ajo nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit në 2006, paraqiti zyrtarisht kërkesën e saj për anëtarësim në BE në 2009 dhe iu dha statusi i vendit kandidat nga Këshilli Evropian në 2014. Që atëherë, rruga e integrimit të Shqipërisë në BE ka hyrë në një bllokim. Ajo dështoi për katër vjet radhazi për të marrë një dritë jeshile nga Komisioni i BE për të hapur negociatat e pranimit. Për më tepër, kushtëzimi standard i BE-së u shtri në Shqipëri në mars 2020, kur Këshilli Evropian vendosi të miratojë vendimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme për hapjen e negociatave të anëtarësimit, me kusht që të ketë bërë përparim të prekshëm në një sërë fushash përpara konferencës së parë ndërqeveritare. Për më tepër, negociatat e pranimit u bllokuan nga vetoja e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut për mosmarrëveshjet dypalëshe. Me sa duket, Shqipëria po paguan çmimin e pasigurive të brendshme të BE-së. Kriza financiare dhe emigrantëve u bë një shtrat riprodhues për lëvizjet populiste dhe euroskeptike. Brexit-i dhe mosmarrëveshjet e tjera të brendshme pakësuan oreksin e BE-së për t’u zgjeruar me anëtarë të rinj në atë masë sa Presidenca e Komisionit të BE-së Junker e vuri në pritje zgjerimin e BE-së dhe e zhvendosi fokusin e saj drejt thellimit të integrimit të brendshëm dhe reformës strukturore të qeverisjes së BE-së. Prezantimi i Metodologjisë së Re të Zgjerimit vitin e kaluar tregon se Bashkimi nuk është i gatshëm të zgjerohet me anëtarë të rinj në të ardhmen e afërt. Ky qëndrim u konfirmua nga deklarata e Brdo-s, e cila pasqyron perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor të Samitit të Selanikut. Në thelb, duket se gati pas 20 vitesh, zgjerimi i BE-së me Ballkanin Perëndimor është rikthyer në pikënisjen e tij. Megjithatë, për sa i përket procesit të anëtarësimit të Shqipërisë, kjo është vetëm njëra anë e historisë. Gjatë gjithë procesit, Shqipëria nuk ka arritur të vazhdojë me kriteret e anëtarësimit në BE. Krizat e thella të brendshme politike, të dhënat e dobëta në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe kthimi i fundit demokratik e mbajtën vendin në gjirin e BE-së. Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë prej më shumë se 8 vitesh, është larguar nga vlerat e BE-së dhe flirton me autokratë me mendje si presidenti turk Erdogan dhe ai serb Vuçiç. Ai ka fajësuar hapur BE-në për dështimet e tij. Në një opinion të fundit për Politico.eu, Rama akuzoi BE-në se nuk ishte në gjendje të përmbushte premtimet e saj për Ballkanin Perëndimor dhe nxori edhe një herë idenë e Ballkanit të Hapur, një nismë rajonale e diskutueshme, jo gjithëpërfshirëse e Ramës, Vuçiqit dhe Zaevit që mbivendoset. me Procesin e Berlinit. Rama zhvlerëson qëllimisht rëndësinë e integrimit në BE për të maskuar dështimin e qeverisë së tij në përmbushjen e kritereve të anëtarësimit në BE. Ai ka arritur me sukses deri më tani të largojë vëmendjen e publikut nga rruga e integrimit të Shqipërisë në BE dhe të ulë pritshmëritë e njerëzve për anëtarësimin e shpejtë në BE. Stagnimi i Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në BE vështirë se bëhet kryefjalë në shtyp. Në mesin e viteve 2000, hapat e vegjël u vlerësuan si historikë nga qeveritë dhe dështimet u shqyrtuan me imtësi nga opozita, media dhe shoqëria civile. Raportet vjetore të progresit të Komisionit të BE-së për Shqipërinë nxisnin debate të nxehta në media dhe parlament midis qeverisë dhe opozitës, gazetarëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile. Në të kundërt, raporti i sapopublikuar i Komisionit për progresin 2021 për Shqipërinë tërhoqi pak mbulim mediatik dhe ajo që është më shqetësuese nuk mori fare shqyrtim nga opozita apo organizatat e shoqërisë civile. Në rrethana të tilla, kur anëtarësimi i Shqipërisë në BE ka hyrë në një qorrsokak, shtresat më energjike dhe më pjellore të shoqërisë, veçanërisht të rinjtë po largohen përgjithmonë nga vendi. Anëtarësimi i Shqipërisë në BE nuk është një opsion i mundshëm që ia vlen të pritet. Dhe kjo është normalja e re.

“Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation- Fourth lesson with the journalist Erisa Zykaj

On January 08, Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE) organized the fourth lesson with the journalism students in the framework of the project: “Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation”. The guest in this lesson was the journalist Erisa Zykaj. She serves as a correspondent in Brussels by reporting the latest news and events, and cooperates with Klan and ABC News televisions since 2010. Zykaj is an expert regarding European Union affairs. Together with the participants it was discussed what is European Integration and the importance of the Albanian’s integration in EU. It is crucial for Albania to be integrated in EU in order to achieve European standards in fields such as economy, politics and society.

“Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation” Project- Third lesson with Prof. Dr. Ksenofon Krisafi

On December 18, Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE) organized the third lesson with the journalism students the framework of the project: “Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation”. The guest honor in this lesson was Prof. Dr. Ksenofon Krisafi. He has served as the ambassador of Albania at the international organizations in Geneva, has served as secretary general at the Council of Ministers and currently Mr. Krisafi is the Dean of Faculty of Law and International Relations at the Mediterranean University in Tirana. During Saturday’s lecture, participants were explained what international law is and what international organizations are. For a clearer illustration of these terms examples were taken from the history of Albania.

Aeroporti i Kukësit pret avionin e tij të parë pasagjerësh/ Në bord Rama dhe Balluku

Aeroporti Zayed – Flatrat e Veriut në Kukës ka pritur avionin e parë të pasagjerëve, ku ndodheshin edhe kryeministri Rama dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Balluku. Ndonëse Rama kishte premtuar se aeroporti do të kishte fluturimin e parë Londër-Kukës përpara zgjedhjeve, fluturimi i Air Albania që vinte nga Londra duhej të ndalonte fillimisht në Tiranë, pasi Aeroporti i Kukësit duhet të përfundojë procesin e certifikimit përpara se të marrë fluturime ndërkombëtare. Gjatë ndalesës në Tiranë, Ramës dhe Ballukut iu bashkuan 30 emigrantëve të ardhur nga Britania e Madhe, për të fluturuar me ta drejt Kukësit. Ndërtimi i Aeroportit të Kukësit filloi në vitin 2003 si një investim dhuratë nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe që prej qershorit 2016 është nën administrimin e autoritetit të aviacionit civil. Aeroporti i Kukësit do të bëhet aeroporti i dytë civil në Shqipëri, pas Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës. Aeroporti do të kryejë kryesisht fluturime me kosto të ulët, të cilat pritet të kenë çmimet më konkurruese në rajon. Kryeministri Rama gjatë mitingut elektoral të mbajtur me këtë rast deklaroi se aeroporti do të nisë fluturimet ndërkombëtare në 50-60 ditët e ardhshme. Lidhjet direkte nga Kukësi do të përfshijnë Mbretërinë e Bashkuar, Zvicrën dhe Gjermaninë sipas ministres Balluku. Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit “Zayed- Flatrat e Veriut” ka një pistë prej 2.2 kilometrash dhe kullën e saj të vrojtimit, ndërsa në pjesën e vendqëndrimit të avionëve, është projektuar për të mbajtur 3 avionë njëkohësisht, ndërkohë që brenda një ore mund të nisen 4 avionë nga Aeroporti i Kukësit.

“Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation” Project- Second lesson with Ms. Kejsi Rizo

On December 11, Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE) organized the second lesson with the journalism students, young journalists and local journalists in the framework of the project: “Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation”. The guest honor in this lesson was Ms. Kejsi Rizo. She is part of The People’s Advocate office. Also, Ms. Rizo is an expert of the human rights, minorities and the European legislation. The main goal of Saturday’s lesson was to introduce to the participants a detailed information regarding human rights and to explain to them how this topic is going to be in close relation with their future work. During the lesson, discussions were held on current events in Albania in which human rights have been violated.

“Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation” Project- First lesson with the Ambassador Mr. Valter Ibrahimi and journalism students, young journalists and local journalists.

In the framework of the project: “Better- Informed Journalists, Better Journalism, Less Disinformation”, financed from the “Balkan Trust for Democracy”, a project of the German Marshall Fund of the United States and Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE) organized on Saturday, December 04, the first lesson with the journalism students, young journalists and local journalists. The guest of honor was the Ambassador Mr. Valter Ibrahimi, who has also served as a Diplomatic Adviser at the Office of the Albanian President. The lesson was about Introduction to European Integration where students were shown a history of Albania’s relations with the European Union, as well as the attempts made by Albania to be part of the Union.

Plagjatura në Universitetet Shqiptare – Një Investigim

Në kuadër të projektit “Arsimi në Shqipëri: Rrënjët e krizës” të financuar nga Rrjeti Investigativ i Shqipërisë, Tirana Centre for Journalistic Excellence ka prodhuar një dokumentar investigues mbi tematikën e plagjaturës në sistemin arsimor shqiptar. Dokumentari i shkurtër “Plagjatura në Universitetet Shqiptare” synon të depërtojë në përdorimin, ose mospërdorimin, të platformës së parë në vend për identifikimin e plagjaturës nga institucionet e edukimit të lartë në Shqipëri. Nevoja për një platormë të tillë u theksua gjatë protestës së studentëve në fundin e vitit 2018 dhe masat kundër plagjaturës ishin një prej kërkesave të studentëve në Paktin për Universitetin. Sipas investigimeve, nga 3,500 punime doktorature në total, vetem 312 prej tyre u publikuan në portal, për t’u përdorur më pas vetem nga dy universitete nga 12 në vend. Një vit pas nënshkrimit të kontratës për përdorimin e platformës anti-plagjaturë, mund të themi me bindje se projekti ka qenë një dështim.

Plagiarism in Albanian Universities – An Investigation

In the framework of the “Education in Albania: The Roots of the Crisis” funded by the Investigative Network Albania, Tirana Centre for Journalism Excellence (TCJE) has produced an investigative documentary on the topic of plagiarism in the Albanian education system. The short documentary “Plagiarism in Albanian Universities” aims to bring a closer look into the use, or lack of thereof, of the first anti-plagiarism platform in the country by the Albanian higher education institutions. The need for such a platform was emphasized during the students’ protest in late 2018 and measures on plagiarism were one of the demands of the students as part of the Pact for the University. According to the investigations, out of 3,500 doctoral theses, only 312 of them were uploaded in the portal, to be used by only two universities out of 12 in the country. One year after the beginning of the contract for the use of the anti-plagiarism platform, it is safe to say that the project has been a failure.

Journalism School of NATO and Security Studies – Video

A video about Journalism School of NATO and Security Studies.

Journalism School of NATO and Security Studies

Here you will find all podcasts of the lessons held during Journalism School of NATO and Security Studies.

Journalism School of Nato and Security Studies

Intro video of Journalism School of NATO and Security Studies.

Call for applications: School of Security and NATO Studies

Are you a journalist or studying to become one? Are you looking to pursue a career in international relations or security studies? If yes, then you can apply to the Online “School of Security and NATO studies” organized by Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE), with the financial support of NATO. The ‘School of Security and NATO studies’ will be held in October-November 2020 and the lectures will be conducted in Albanian. With a growing interest of news about Albania as part of NATO and security issues in general, the School aims to provide the participants with thorough knowledge on topics related to NATO’s history and Albania’s role in it, as well as security challenges Albania is faced with; terrorism and violent extremism in Albania and the region and media’s role in reporting and fighting it. Through ten thematic interactive sessions, the participants will discuss the future of NATO in light of potential security challenges, the return of geopolitics in the Balkans as well as cyber security.   Eligibility Undergraduate students who are enrolled in the 1st semester or higher when applying, Master or PhD students and young graduates from the Journalism Department are eligible to apply. Candidates’ field of studies should have a focus on journalism, international relations and diplomacy or political studies. The applicants should be older than 19 years when applying. A very good command of Albanian is required. English is an asset. How to apply? All interested candidates are requested to apply by filling in this application form. Deadline for applications: October 9th 2020

School of Security and NATO studies

TCJE with the financial support of NATO will organize a ‘’School of Security and NATO studies’’ in October-November 2020.

Prof. Dr. Gjergj Sinani was the keynote speaker to the second seminar on reporting of religious topics

On Thursday, July 2, TCJE held a second seminar with Albanian journalism students and Prof. Dr. Gjergj Sinani on “Religion and Media”. Prof. Dr. Sinani spoke about the history of religion as well as its philosophical roots, and how they can be applicable to religion reporting in the media today.

Students of journalism attend the TCJE training on “Religion and the Media”

TCJE brought together journalism students in Albania to discuss “Religion and the Media”, in the framework of “Strengthening the capacity of media professionals to reduce the threat of radicalization through the use of reflective journalism.” Students spoke of their own experiences and ideas on the situation of religion reporting in the Albanian media. 

Religion and Media Seminar held in Tirana with Prof. Dr. Përparim Kabo as keynote speaker

On Wednesday, June 10th TCJE held a second seminar with Albanian journalists and keynote speaker Prof. Dr. Përparim Kabo to discuss how religion is currently being reported in the media. Journalists and Prof. Dr. Kabo exchanged ideas and suggestions on the improvement of the current situation.  

Food Safety Investigation: can we trust what we eat?”

Food Safety Investigations: Can we trust what we eat? TCJE is training a group of Albanian journalists to report on food safety issues. (With funding from the U.S. Embassy in Tirana.)

Enabling critical thinking towards the Albanian media landscape

Using the profit accumulator is one such way, and you should understand why it increases your chances of the profits.

Strengthening the capacity of media professionals

The middle part is called the emotional, brain-controlled feeling. The outer part controls logical reasoning.

Elections 2017: Seven things to keep in mind as Albanians head to the polls

They play a role in making operations more seamless, bridging the gap between authorities, consumers and businesses.

Why foreign policy is missing from Albania’s electoral campaign

It is understandable that in a small country like Albania foreign policy is not going to get much attention on the campaign trail.