Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Blog

Këndi i BE në Bashkinë Shkodër

download (2)
Local Journalism News

Këndi i BE në Bashkinë Shkodër

Reportazh- nga Klodiana Ndërshtiqaj

11 tetor 2017, Bashkimi Europian-  përfaqësuar nga një delegacion; nisën projektin “Bashkitë për në Europë” si fillim në Bashkinë Lushnje. Jo shumë  gjatë nga kjo datë; në 21 tetor po të këtij viti, Bashkimi Europian hapi dyert dhe për Bashkinë Shkodër.

Morëm rrugën për në Shkodër. Qëllimi dihej; të kuptonim më shumë për veprimatrinë e këtij projekti.  Ajo cfarë ne kishim mësuar përmes kërkimit në Google është se po; Shkodra bënte pjesë në këtë projekt dhe se koordinatore për këtë zyrë në Bashkinë Shkodër ishte znj. Joana Mjekaj.
Këndi i Europës ndodhej brenda strukturës së bashkisë por pa të orientuar ndonjë tabelë se për ku duhet të shkoje. Por në brendësi syri të conte drejt e tek ky kënd. Një zyrë modeste, e mbushur me postera, broshura, informacione vizive.  Koordinatorja ishte tepër e sjellshme.

Personi që qëndronte në krye të kësaj zyre kishte punuar paraprakisht  në strukturën organizative të parashikuar nga Bashkia Shkodër; konkretisht sektori i planifikimit strategjik si sektori përgjegjës për aplikimin dhe menaxhimin e projekteve të Bashkimit Europian.   Detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara në projektin “ Bashkitë për në Europë” dhe VKM 450, datë 26.07.2018 janë vazhdim i punës së sektorit të Planifikimit pranë Bashkisë Shkodër. Sipas Marrëveshjes së Mirëkuptimit për projektin “ Bashkitë për në Europë” e firmosur me 5 Dhjetor 2016 thuhet se Bashkitë e Shqipërisë, ndër to dhe Bashkia Shkodër, do të përzgjedhin koordinatorët e BE-së  mbi bazën e aftësive të kërkuara për këtë pozicion- gjuha angleze, njohuri mbi procesin e integrimit, procedurat etj. Në CV e Joana Mjekaj vihet re se: ka përfunduar studimet BACHELOR në Fakultetin Ekonomik, në degën turizëm. Bashkangjitur arsimimit ajo e plotësonte CV e saj me trajnime të ndryshme si: shkrim i projekteve, trajnim për marketing territorial, etiketim i produkteve dhe rajoneve, marketing i turizimit territorial dhe teknikat e menaxhimit etj.


Këshilli i Ministrave me vendim nr. 450, datë 26.07.2018 si dhe Udhëzimit të Agjencisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore përcaktuan përgjegjësitë e strukturës së integrimit evropian për bashkërendimin e strukturave administrative dhe përfaqësimin e bashkisë në marrëdhënie me strukturat e qeverisjes qendrore përgjegjëse për integrimin evropian. Qëllimi është realizimi i funksioneve të veta apo të deleguara në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të zbatimit të asistencës së Bashkimit Evropian për këtë proces.

Roli i kësaj zyre lidhet drejtpërdrejt me ndikimin që ka vetëqeverisja vendore po në procesin e integrimit evropian. Ky rol i vetëqeverisjes vendore në zbatimin e politikave, në zbatimin e Acqui Communitaire dhe në axhendën e integrimit evropian është shumë i rëndësishëm. Komisioni Evropian e theksoi këtë rol në komunikimin e vitit 2019 për Politikën e Zgjerimit të BE-së: “Roli i autoriteve rajonale dhe vendore duhet të merret parasysh në procesin e harmonizimit me BE-në dhe në zbatimin eventual të rreguallve të BE-së. Duhet  gjetur një ekuilibër i përshtatshëm mes qeverisë qendrore, rajonale dhe asaj vendore që mbështet më së miri zbatimin e reformave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.”

Këndi i Europës tashmë është zyra që pret, informon, kordinon dhe drejton këdo që është i interesuar për veprimtarinë e zyrës, programet e BE-së, aktivitetet që zhvillon kjo zyrë etj.  Packa se interesimi ishte i pakët.

Disa nga funksionet mbi të cilat operon kjo zyrë lidhen me:
– Koordinim i brendshëm për mbledhjen dhe përpunimin e të dhenave, ngritjen e kapaciteve për përthithjen e fondeve nga programet europiane.
– Shkëmbim i eksperiancave më të mira.
– Një qendër informimi e bashkisë ku publiku të mund të marrë informacion për cështjet, programet e BE-së, etj.
– Urë komunikimi ndërmjet komunitetit, bashkive, qeverisë dhe BE-së.
– Organizon evente për cështjet e BE-së/ ditët e BE-së , ditët kombëtare të vendeve anëtare etj.
– Zbatim projektesh të financuara nga programe të ndryshme të Be-së dhe donatorë të tjerë.

Disa nga projektet që janë realizuar nën firmën e BE janë :

RECONSTRUCTION OF HANI I HOTIT BORDER CROSSING POINT

Project Value: 2 482 230. 60 Euro

EU Contribution: 2 482 230. 60 Euro

SECTOR REFORM CONTACT FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM

Project Value: 28 000 000. 00 Euro

EU Contribution: 28 000 000. 00 Euro

STRENGTHENING NATIONAL CAPACITY IN NATURE PROTECTION- PREPARATION FOR NATURA 2000 NETWORK

Project Value: 4 400 000.00 Euro

EU Contribution: 4 400 000.00 Euro

MUNICIPALITIES FOR EUROPE

Project Value: 799 000.00 Euro

EU Contribution: 799 000. 00 Euro

RIVER BASIN MANAGEMENT AND TRANSPARENCY

Project Value: 265 723. 00 Euro

EU Contribution: 265 723. 00 Euro

CIVIL SOCIETY IN ACTION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN ALBANIA

Project Value: 578 333. 00 Euro

EU Contribution: 578 333. 00 Euro

Disa projekte që janë ende në zhvillim të punimeve të tyre në Bashkinë Shkodër janë:

RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME UNDER THE INSTRUMENT FOR PRE- ACCESSION ASSISTANCE OF THE REPUBLIC OF ALBANIA 2014- 2020 (IPARD II)

Project Value: 94 337 255. 00 Euro

EU Contribution: 71 000 000. 00 Euro (75%)

Project Timeline: 2018- 2023

EU FOR A CLEARER ENVIRONMENT- SUPPORT FOR WASTE WATER TREATMENT

Project Value: 126 400 000. 00 Euro

EU Contribution: 24 100 000. 00 Euro (19%)

Project Timeline: 2020- 2028

NATIONAL RESOURCE CENTRE FOR CIVIL SOCIETY IN ALBANIA

Project Value: 526 315. 00 Euro

EU Contribution: 526 315. 00 Euro

Project Timeline: 2019- 2022

TOURISM- LED MODEL FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAMME

Project Value: 40 000 000. 00 Euro

EU Contribution: 40 000 000. 00 Euro

Project Timeline: 2018- 2023

INTERVET- “INTERNATIONALIZATION OF VET SYSTEMS IN WESTERN BALKANS”

Project Value: 199 820 776. 00 Euro

EU Contribution: 199 820 776. 00 Euro

Project Timeline: 2019- 2023

Për realizmin e këtyre projekteve përvecse financimit nga Bashkimi Europian (sic shihet dhe në projektet e paraqitura më lart), shpesh kontribuese duhet të jetë dhe bashkia me fondet e siguruara prej saj. Bashkia Shkodër ndër vite ka patur partneritete të sukseshme, që do të thotë finalizime të projekteve në disa bashkëpunime. Partnerët e përhershëm të saj kanë qenë ata që më së shumti kanë ndihmuar dhe bashkinë në realizmin e këtyre projekteve. Për të vendosur partneritetin; strategjia që ndjek bashkia është përdorimi i platformave “partner search” të programeve. Përvec saj dhe mbajtja e kontakteve me instutucionet menaxhuese të programeve dhe donatorë të ndryshëm e kanë ndihmuar bashkinë që të mos ketë probleme në zbatimin e projekteve.
Një formë tjetër financimi është edhe buxheti i përcaktuar nga bashkia në fishën “Pjesëmarrje në programet dhe projektet të financuara nga Bashkimi Europian dhe Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anëtarësimi në shoqata ndërkombëtare”.  Në fishën e buxhetit për vitin 2021 thuhet se për shpenzimet e llogaritura për aktivitetet e planifikuara të vitit 2021, 2022, 2023  janë llogaritur:

 • Materiale promocionale à 43 mijë lekë (për secilin vit)

Por dhe implikimi i shtetit shqiptar për financimin e këtyre projekteve është aktivisht pjesëmarrës. Shpesh duke qenë kontribues i 25%, 12% dhe shifra të tjera të cilat mund të konsiderohen dhe shumë të kufizuara krahasuar dhe me atë cka Bashkimi Europian financon për këto projekte.

Matrica e vlerësimit të perfomancës përmban të dhënat për realizmin e detyrimeve që lindin në kuadër të procesit të anëtarësimit nga secila bashki. Mbi bazën e këtyre të dhënave përgatitet edhe Raporti i Vlerësimit. Raporti paraqet progresin e bërë nga bashkitë shqiptare për vitet 2017-2021 në lidhje me përmbushjen e përgjegjësive. Fatkeqësisht nëse duam të marrim statistikat për Bashkinë Shkodër (por edhe për bashki të tjera), faqja nuk është e aksesueshme dhe progresi apo regresi mbetet enigmë.

Comments (103)

 1. 2actions

  June 22, 2022 at 3:20 pm
 2. 1unicorn

  July 4, 2022 at 9:50 pm
 3. help with dissertation proposal https://professionaldissertationwriting.com/

  July 5, 2022 at 6:17 pm
 4. how to write a dissertation proposal https://dissertationwritingcenter.com/

  July 5, 2022 at 11:07 pm
 5. July 6, 2022 at 12:54 am
 6. dissertation writing advice https://accountingdissertationhelp.com/

  July 6, 2022 at 4:28 am
 7. dissertation help scam https://examplesofdissertation.com/

  July 6, 2022 at 6:48 am
 8. dissertation proposal writing https://writing-a-dissertation.net/

  July 6, 2022 at 7:42 am
 9. July 6, 2022 at 12:09 pm
 10. undergraduate dissertation https://businessdissertationhelp.com/

  July 6, 2022 at 1:56 pm
 11. dissertation proposal writing https://customdissertationwritinghelp.com/

  July 6, 2022 at 5:53 pm
 12. essay writing services 2019 https://writingadissertationproposal.com/

  July 6, 2022 at 8:14 pm
 13. writing a dissertation abstract https://dissertationhelpspecialist.com/

  July 7, 2022 at 12:08 am
 14. dissertation writing help https://dissertationhelperhub.com/

  July 7, 2022 at 2:41 am
 15. chicago illinois dissertation help https://customthesiswritingservices.com/

  July 7, 2022 at 4:28 am
 16. indiana online casino https://download-casino-slots.com/

  July 25, 2022 at 5:39 pm
 17. mgm pa online casino https://firstonlinecasino.org/

  July 25, 2022 at 8:18 pm
 18. casino spiele online spielen https://onlinecasinofortunes.com/

  July 25, 2022 at 10:31 pm
 19. best online casino usa https://newlasvegascasinos.com/

  July 26, 2022 at 1:09 am
 20. vegas casino online real money https://trust-online-casino.com/

  July 26, 2022 at 3:44 am
 21. July 26, 2022 at 6:19 am
 22. caesar casino online nj https://9lineslotscasino.com/

  July 26, 2022 at 9:12 am
 23. how to start an online casino https://free-online-casinos.net/

  July 26, 2022 at 10:30 am
 24. July 26, 2022 at 1:25 pm
 25. July 26, 2022 at 4:26 pm
 26. online casino real money michigan https://1freeslotscasino.com/

  July 26, 2022 at 8:02 pm
 27. vegas casino online eu https://casino-online-roulette.com/

  July 27, 2022 at 1:07 am
 28. July 27, 2022 at 3:51 am
 29. new online casino no deposit bonus https://casino8online.com/

  July 27, 2022 at 2:29 pm
 30. August 7, 2022 at 1:22 pm
 31. August 7, 2022 at 6:06 pm
 32. vpn free download windows 10 https://ippowervpn.net/

  August 7, 2022 at 9:24 pm
 33. free vpn software https://free-vpn-proxy.com/

  August 8, 2022 at 4:42 am
 34. best vpn for windows 2022 https://rsvpnorthvalley.com/

  August 8, 2022 at 7:26 am
 35. dating app for gay country men https://gay-singles-dating.com/

  August 23, 2022 at 2:14 pm
 36. free gay dating websites https://gayedating.com/

  August 23, 2022 at 3:12 pm
 37. gay dating a macho https://datinggayservices.com/

  August 23, 2022 at 5:37 pm
 38. August 24, 2022 at 11:12 am
 39. August 24, 2022 at 2:15 pm
 40. August 24, 2022 at 7:04 pm
 41. no credit card dating sites https://online-internet-dating.net/

  August 24, 2022 at 9:27 pm
 42. top dating online sites https://speedatingwebsites.com/

  August 24, 2022 at 11:07 pm
 43. August 25, 2022 at 4:41 am
 44. August 25, 2022 at 7:09 am
 45. online dating sites for free 100% https://freeadultdatingpasses.com/

  August 25, 2022 at 7:46 am
 46. August 25, 2022 at 11:45 am
 47. sabrina carpenter boyfriend https://zonlinedating.com/

  August 25, 2022 at 12:15 pm
 48. August 25, 2022 at 3:14 pm
 49. stardust online casino https://onlinecasinos4me.com/

  August 30, 2022 at 7:41 am
 50. best casino online https://online2casino.com/

  August 30, 2022 at 2:33 pm
 51. firekeepers online casino https://casinosonlinex.com/

  August 30, 2022 at 6:18 pm
 52. chat with gay stranger https://newgaychat.com/

  September 3, 2022 at 1:55 am
 53. gay chat roulette adult https://gaychatcams.net/

  September 3, 2022 at 2:39 am
 54. pittsburgh gay chat https://gaychatspots.com/

  September 3, 2022 at 9:23 am
 55. September 3, 2022 at 5:09 pm
 56. free chat lines bie and gay https://chatcongays.com/

  September 3, 2022 at 6:49 pm
 57. gay video cam chat broadcast self https://gayphillychat.com/

  September 3, 2022 at 11:17 pm
 58. gay/bi men chat world https://gaychatnorules.com/

  September 4, 2022 at 6:32 am
 59. asain gay chat phone lines https://gaymusclechatrooms.com/

  September 4, 2022 at 1:02 pm
 60. September 4, 2022 at 4:16 pm
 61. live free gay web cam chat rooms https://gayinteracialchat.com/

  September 4, 2022 at 10:56 pm
 62. website that will write a paper for you https://term-paper-help.org/

  October 20, 2022 at 5:04 pm
 63. October 20, 2022 at 6:05 pm
 64. professional paper writing services https://paperwritinghq.com/

  October 20, 2022 at 8:59 pm
 65. help on writing a paper https://writepapersformoney.com/

  October 20, 2022 at 11:14 pm
 66. write my sociology paper https://write-my-paper-for-me.org/

  October 21, 2022 at 12:06 am
 67. write my paper reviews https://doyourpapersonline.com/

  October 21, 2022 at 1:27 am
 68. buy college papers online https://top100custompapernapkins.com/

  October 21, 2022 at 2:44 am
 69. cheapest paper writing service https://researchpaperswriting.org/

  October 21, 2022 at 3:55 am
 70. write my paper for me in 3 hours https://cheapcustompaper.org/

  October 21, 2022 at 5:42 am
 71. pay to write my paper https://writingpaperservice.net/

  October 21, 2022 at 6:47 am
 72. buy papers online for college https://buyessaypaperz.com/

  October 21, 2022 at 8:48 am
 73. October 21, 2022 at 9:46 am
 74. ghost writer college papers https://writemypaperquick.com/

  October 21, 2022 at 10:58 am
 75. October 21, 2022 at 12:41 pm
 76. write my english paper for me https://premiumpapershelp.com/

  October 21, 2022 at 3:22 pm
 77. college paper writer https://ypaywallpapers.com/

  October 21, 2022 at 3:44 pm
 78. 2emerging

  January 26, 2023 at 10:18 am
 79. differential equations coursework https://courseworkninja.com/

  February 5, 2023 at 2:35 pm
 80. differential equations coursework https://mycourseworkhelp.net/

  February 5, 2023 at 4:30 pm
 81. February 5, 2023 at 6:04 pm
 82. February 5, 2023 at 7:41 pm
 83. February 5, 2023 at 8:47 pm
 84. custom coursework writing https://teachingcoursework.com/

  February 5, 2023 at 10:06 pm
 85. coursework writing uk https://buycoursework.org/

  February 5, 2023 at 11:47 pm
 86. coursework psychology https://courseworkdomau.com/

  February 6, 2023 at 12:47 am
 87. pof dating website https://freewebdating.net/

  February 8, 2023 at 10:53 am
 88. find international singles dating https://jewish-dating-online.net/

  February 8, 2023 at 11:57 am
 89. free datinsites chat https://jewish-dating-online.net/

  February 8, 2023 at 12:36 pm
 90. February 8, 2023 at 2:09 pm
 91. online dating services https://sexanddatingonline.com/

  February 8, 2023 at 3:32 pm
 92. meet me now dating site https://onlinedatingsurvey.com/

  February 8, 2023 at 5:08 pm
 93. best online dating service https://onlinedatingsuccessguide.com/

  February 8, 2023 at 5:46 pm
 94. February 8, 2023 at 6:51 pm
 95. single senior dating site online https://datingwebsiteshopper.com/

  February 8, 2023 at 8:21 pm
 96. plenty of fish dating site https://allaboutdatingsites.com/

  February 8, 2023 at 9:46 pm
 97. a free dating site https://freedatinglive.com/

  February 8, 2023 at 11:28 pm
 98. single senior dating site online https://freewebdating.net/

  February 9, 2023 at 12:18 am

Comments are closed.