Më tepër rreth qendrës | Botimet tona | Njoftime te qendrës
Qendra për Ekselence në Gazetari – Tiranë është një organizatë jofitimprurëse, pjesë e shoqërisë civile, që ka për qëllim të ofrojë mbulim mediatik që është i lirë nga presionet politike dhe komerciale, shërben për të forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe ndihmon në modernizimin e shoqërisë shqiptare.

Lajmet kryesore:

 

Follow TCJE: Twitter Facebook

TCJE presentation

A different approach: Implementing a nonprofit media model, TCJE’s mission is to improve the quality of journalism in Albania, focusing on providing coverage that strengthens democracy, rule of law and human rights. More

Supporting quality coverage: Find out about our donors and partners and how you too can assist. More