Gazetaria e të drejtave të njeriut

Projekti i TCJE-së për Gazetarinë e të Drejtave të Njeriut  ka për qëllim të ofrojë artikuj te zgjeruar rreth të drejtave e njeriut në Shqipëri në shqip dhe anglisht me anë të trajnimit të gazetarëve të rinj shqiptarë në mbulimin e kësaj fushe.

Artikuj:

Ky projekt është mbështetur financiarisht nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së ShBA-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura në këtë botim janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departmentetit të Shtetit.
Follow TCJE: Twitter Facebook

TCJE presentation

A different approach: Implementing a nonprofit media model, TCJE’s mission is to improve the quality of journalism in Albania, focusing on providing coverage that strengthens democracy, rule of law and human rights. More

Supporting quality coverage: Find out about our donors and partners and how you too can assist. More