Blog Archives

Përse politika e jashtme po mungon nga fushata zgjedhore në Shqipëri

Kur flitet për marrëdhëniet me fqinjët, Tirana ka pasur një qasje amatore ndaj politikës së jashtme, teksa diplomacia e saj shfaq arrogancë dhe shpesh padituri në punët e jashtme – të ndërthurura këto me një qasje populiste, e cila ka

Posted in Kryesore, Zgjedhje 2017
Follow TCJE: Twitter Facebook

TCJE presentation

A different approach: Implementing a nonprofit media model, TCJE’s mission is to improve the quality of journalism in Albania, focusing on providing coverage that strengthens democracy, rule of law and human rights. More

Supporting quality coverage: Find out about our donors and partners and how you too can assist. More