Blog Archives

More attention sought for children dropping out of school for economic reasons

Mired in poverty, many of Albania’s rural children struggle for access to education Nga BUJAR KAROSHI* June 1 is around the corner, and Emrahi is happy that spring has come, so he can work and bring some income to his

Posted in Featured, Human Rights, In-Depth View

Kërkohet më shumë vëmendje ndaj braktisjes së shkollës për shkaqe ekonomike

Zhytur në varfëri, shumë fëmijëve të zonave rurale i mungon aksesi në arsimim Nga BUJAR KAROSHI* Po afron 1 qershori, dhe Emrahi, një djalosh 15 vjeçar nga një fshat i Dibrës, 180 km larg Tiranës, i gëzohet shumë pranverës, pasi

Posted in Kryesore, Të Drejtat e Njeriut, Veshtrim i Zgjeruar

Albanians expropriated under communism demand compensation to escape poverty

Residents who were expropriated under communism in the Shkodra region say they are now among the poorest in society and demand compensation. Despite being officially compensated with 1 hectare of land in the mid-1990s, in most cases they haven’t received

Posted in Featured, Human Rights, In-Depth View

Të shpronësuarit e komunizimit kërkojnë dëmshpërblim për t’i shpëtuar varfërisë

Ish-pronarët futen ndër shtresat më të varfra të Shkodrës. Megjithëse në vitet 1993-1996 atyre iu kthye sipas ligjit 1 hektar tokë, në të shumtën e rasteve nuk arritën t’i merrnin realisht për shkak të zënieve t paligjshme dhe mosfunksionimin siç

Posted in Kryesore, Të Drejtat e Njeriut, Veshtrim i Zgjeruar

Albania’s rainbow fears

The Albanian LGBT community continues to face social stigma, despite a progressive legal framework and investments from the international community By SASHENKA LLESHAJ / TCJE.org* It rained heavily that weekend, but they rode their bikes on Albania’s main boulevard anyway,

Posted in Featured, Human Rights, In-Depth View

Frika e shqiptarëve nga ylberi

Komuniteti LGBT në Shqipëri vazhdon të përballet me stigmë sociale, pavarësisht një kuadri legjislativ progresiv dhe investimeve nga komuniteti ndërkombëtar. Nga SASHENKA LLESHAJ / TCJE.org* Binte shi pa ndalur në fundjavë, por megjithatë ata i pedaluan biçikletat e tyre përgjatë bulevardit

Posted in Kryesore, Të Drejtat e Njeriut, Veshtrim i Zgjeruar

TCJE: Series of lectures on human rights reporting launched

The Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE) has launched a series of lectures on human rights journalism for representatives of the media and civil society. The series, open to journalists and civil society representatives participating in TCJE’s Reporting on Human

Posted in Notices

TCJE mban ligjërata rreth gazetarisë së të drejtave të njeriut

Qendra për Ekselencë në Gazetari (TCJE) ka zhvilluar një seri leksionesh mbi gazetarinë e të drejtave të njeriut për përfaqësuesit e medias dhe shoqërisë civile. Leksionet, të cilët janë të hapur për pjesëmarrjen e gazetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile

Posted in Njoftime

Rrugët vdekjeprurëse të Shqipërisë

Me synimin për të ulur numrin në rritje të viktimave, qeveria shqiptare ka propozuar një sërë masash për të forcuar zbatimin e ligjit Numri i viktimave në një ditë të vetme në fillim të këtij viti ishte tronditës për personat

Posted in Kryesore, Të Drejtat e Njeriut, Veshtrim i Zgjeruar

Authorities struggle to tame Albania’s deadly roads

Aiming to deal with rising death toll, Albania’s government has proposed a series of measures to strengthen law enforcement.  The death toll in a single day earlier this month was shocking even for people familiar with Albania’s deadly roads: Eleven

Tagged with:
Posted in Featured, Human Rights, In-Depth View
Follow TCJE: Twitter Facebook

TCJE presentation

A different approach: Implementing a nonprofit media model, TCJE’s mission is to improve the quality of journalism in Albania, focusing on providing coverage that strengthens democracy, rule of law and human rights. More

Supporting quality coverage: Find out about our donors and partners and how you too can assist. More