Thirrje për aplikime

Tirana Centre for Journalistic Excellence (TCJE), me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Shqipëri, po hap një thirrje për gazetarë të rinj në kuadër të projektit “Food Safety Investigation: can we trust what we eat?” (‘Siguria Ushqimore: mund të kemi besim në çfarë hamë?’)
Aplikantët e zgjedhur do mësojnë si të përpilojnë dhe të përgatisin raporte investigative mbi sigurinë ushqimore në Shqipëri nën ekspertizën e gazetarëve me përvojë.
Dërgoni një CV dhe një shkrim origjinal tek info@tcje.org për të dorëzuar aplikimin. Gazetarët e përzgjedhur do të njoftohen përmes email-it deri më 12 shkurt 2019.
Posted in Njoftime, Notices
Follow TCJE: Twitter Facebook

TCJE presentation

A different approach: Implementing a nonprofit media model, TCJE’s mission is to improve the quality of journalism in Albania, focusing on providing coverage that strengthens democracy, rule of law and human rights. More

Supporting quality coverage: Find out about our donors and partners and how you too can assist. More